Fazekas Mihály: Ruszánda, moldvai szép

A nyúgodalomnak útján Még nem is messze mentünk; A borzasztó csata után Még csak alig pihentünk; A hadra feszült ereink Még jól se lankadtak; Tüzünktől felforrt véreink Még el se csillapodtak: Mégis mely gyenge mozgások, Melyek bennem pezsegnek. Egy harc … Olvasd tovább

József Attila MIKOR AZ UCCÁN ÁTMENT A KEDVES

Mikor az uccán átment a kedves, galambok ültek a verebekhez. Mikor gyöngéden járdára lépett, édes bokája derengve fénylett. Mikor a válla picikét rándult, egy kis fiúcska utána bámult. Lebegve lépett – már gyúlt a villany s kedvükre nézték, csodálták vígan. … Olvasd tovább

Balassi Bálint: HOGY JULIÁRA TALÁLA, ÍGY KÖSZÖNE NÉKI

az török “Gerekmez bu dünya sensiz” nótájára 1 Ez világ sem kell már nékem Nálad nélkül, szép szerelmem, Ki állasz most énmellettem; Egészséggel, édes lelkem! 2 Én bús szívem vidámsága, Lelkem édes kívánsága, Te vagy minden boldogsága, Véled Isten áldomása. … Olvasd tovább

Radnóti Miklós: KÉT KARODBAN

Két karodban ringatózom csöndesen. Két karomban ringatózol csöndesen. Két karodban gyermek vagyok, hallgatag. Két karomban gyermek vagy te, hallgatlak. Két karoddal átölelsz te, ha félek. Két karommal átölellek s nem félek. Két karodban nem ijeszt majd a halál nagy csöndje … Olvasd tovább

Babits Mihály CSILLAG, TITOK!

Csillag, titok! Álmodtalak Nyáréjjelen – Legyek szavad! Sugár te magad: Légy fényjelem; Messzi honod Fürdesse szivem. Világod: Szépség, Tisztaság! Sehol szenny – mindenütt virág, Rejti szerelmünk lugasát Álom-kerten, hol ott pihen Álomleány-had szüntelen S a cserkesz szél ezüstösen Álél ibolya-fekhelyen. … Olvasd tovább

József Attila: Kopogtatás nélkül

Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám, de gondold jól meg, szalmazsákomra fektetlek, porral sóhajt a zizegő szalma. A kancsóba friss vizet hozok be néked, cipődet, mielőtt elmégy, letörlöm, itt nem zavar bennünket senki, görnyedvén ruhánkat nyugodtan foltozhatod. Nagy csönd a … Olvasd tovább

Villon: CHANSON A PÁRIZSI SZÉPASSZONYOKRÓL

Szeress brit dámát: régi lordok utódját, szeplőst, kékruhást: vagy norvég lánnyal lesd a fjordok fölött az őszi szélzúgást: szeress szír asszonyt: lassú tánctól vonagló, lomha kéjű nőt, sápadt, görög szajhát Bizáncból, arany-termekben vénülőt: szeress nagymellű, lágy flamandot, ki untan s … Olvasd tovább

Shakespeare: 1. szonett

A gyönyörűt szaporítani vágyunk, Hogy így örökké rózsáljon a Szép, S emlékét, ha hull érettebb virágunk, Őrizhesse a zsenge ivadék: De te, saját fényszemed rabja, rőzsét Lángodra tápnak: önmagad dobod, Ínségbe fojtva, ami csupa bőség Mézed ürme, te, önnön gyilkosod. … Olvasd tovább

József Attila: Nagyon fáj

Kivül-belől leselkedő halál elől (mint lukba megriadt egérke) amíg hevülsz, az asszonyhoz ugy menekülsz, hogy óvjon karja, öle, térde. Nemcsak a lágy, meleg öl csal, nemcsak a vágy, de odataszit a muszáj is – ezért ölel minden, ami asszonyra lel, … Olvasd tovább

Ady Endre: Meg akarlak tartani

Őrjít ez a csókos valóság, Ez a nagy beteljesülés, Ez a megadás, ez a jóság. Öledbe hullva, sírva, vágyva Könyörgök hozzád, asszonyom: Űzz, kergess ki az éjszakába. Mikor legtüzesebb az ajkam, Akkor fagyjon meg a tied, Taposs és rúgj kacagva … Olvasd tovább