PETŐFI SÁNDOR: Karácsonkor

Énhozzám is benézett a karácson,  Tán csak azért, hogy bús orcát is lásson  És rajta egy pár reszkető könyűt. Menj el, karácson, menj innen sietve,  Hiszen családok ünnepnapja vagy te,  S én magam, egyes-egyedűl vagyok. Meleg szobám e gondolattól elhül.  … Olvasd tovább

ADY ENDRE: Kis, karácsonyi ének

Tegnap harangoztak,  Holnap harangoznak,  Holnapután az angyalok  Gyémánt-havat hoznak. Szeretném az Istent  Nagyosan dicsérni,  De én még kisfiú vagyok,  Csak most kezdek élni. Isten-dicséretére  Mégis csak kiállok,  De boldogok a pásztorok  S a három királyok. Én is mennék, mennék,  Énekelni … Olvasd tovább

KÁNYÁDI SÁNDOR: Isten háta mögött

üres az istálló s a jászol  idén se lesz nálunk karácsony  hiába vártok  nem jönnek a három királyok sok dolga van a teremtőnek  mindenkivel ő sem törődhet  messzi a csillag  mindenüvé nem világíthat megértjük persze mit tehetnénk  de olyan sötétek … Olvasd tovább

GÁRDONYI GÉZA: Fel nagy örömre!

Fel nagy örömre! ma született,  Aki után a föld epedett.  Mária karján égi a fény,  Isteni Kisded Szűznek ölén.  Egyszerű pásztor, jöjj közelebb,  Nézd csak örömmel Istenedet. Nem ragyogó fény közt nyugoszik,  Bársonyos ágya nincs neki itt.  Csak ez a … Olvasd tovább

SZENT AMBRUS: Karácsonyi himnusz

Ó népek Megváltója, jöjj,  hadd lássuk a Szűz Gyermekét!  Egész világ, ámulva nézz:  Istenhez méltó születés. Nem férfi magvából fogant,  de Szentlélektől titkosan:  az Úr Igéje testet ölt,  mint szűz méhben termett gyümölcs. A Szűz várandós anya lett,  szemérme sértetlen … Olvasd tovább

ALFÖLDI GÉZA: Ha nálunk született volna…

Népszámlálás volt Betlehemben, –  így szól a Karácsony története, –  s akkor született meg egy istállóban  az Úr egy Fia, – Mária Gyermeke… Nem volt, ki szállást adjon nékik.  Barmok lehelték rá a meleget.  Nem volt egy pólyája, egyetlen takarója,  … Olvasd tovább

ADY ENDRE: A nagyranőtt Krisztusok

Eső után a buja gombák  S mint Florencban a májusi virágok,  Úgy születnek szent garmadával  Mostanában az új és új világok. A Bibliának egy világa  Milyen lassu, tétova kézzel készült  S ma egy-egy új világ mily készen  Ugrik ki terhes, … Olvasd tovább

Juhász Gyula: Karácsony felé

Szép Tündérország támad föl szívemben Ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, Ilyenkor decemberben. …Bizalmas szívvel járom a világot, S amit az élet vágott, Beheggesztem a sebet a szívemben, És hiszek újra égi szeretetben, Ilyenkor decemberben. … Olvasd tovább